Życie życie jest (tele)nowelą

Zajęcia. W podręczniku robimy ćwiczenie na stronie 40, gdzie jest opis tabeli znajdującej się… na stronie 150.

Studenty zastanawiają się, czemu nie zrobiono tego normalnie, czyli tabeli pod poleceniem. Nagle jednego olśniło:

– Dowiemy się tego w trzecim sezonie!

 

😀