„Pozwól stjudentom przetrwać sesję”

Ja <rozdaję kolokwia>: W czasie, gdy będę uruchamiać nagranie do ćwiczenia, proszę się podpisać itp. Jak będzie się Wam nudzić, możecie narysować mi jakiś kwiatek albo kotka.
Stjudent Matematyki: Ja kwiatka nie umiem. <po namyśle> Ale mogę narysować Pani wielościan foremny!
😀 😀
**************

Wystawianie ocen I
Ja: Wychodzi z tego 3+.
Student: A nie może być 4-? ładniej by wyglądało.
Ja: Nie, nie mogę stawiać ocen z minusem.
Student: To jak nie może być 4-, to niech Pani wpisze 4. Bez minusa.

*******************************

Wystawianie ocen II
Ja: Jest student X?
Student Y: Nie ma, ale mu przekażę. A on prosił, żeby przekazać jeden stopień oceny na rzecz kolegi